01
Zwiększamy

wiedzę w zakresie możliwych form wsparcia. Promujemy środowiskowy model pomocy osobom z doświadczeniem kryzysu psychicznego.

icon icon
02
Wzmacniamy

procesy włączające osoby chorujące psychicznie i ich rodziny w pełnienie ról społecznych i zawodowych w społecznościach lokalnych.

icon icon
03
Wpływamy

Wpływamy na podnoszenie poziomu tolerancji i zrozumienia dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego

icon icon icon icon
04
Apelujemy

ZIELONE dla edukacji, CZERWONE dla stygmatyzacji!

2023

We are best Company

No alt text

Sopot | Monte Cassino Inauguracja Dni Solidarności. Ruszamy sprzed Kościoła św. Jerzego i idziemy na Skwer Kuracyjny, mówiąc i pokazując, że zdrowie psychiczne jest ważne! godzina 11:30–15:00

Klub 1,2,3, Gdynia | Warszawska 42 Warsztaty, spotkania, konsultacje, wystawa prac artystów outsiderów. godzina 12:00–17:00 Prelekcje, wykłady, dyskusje godzina 9:00–14:00

No alt text
No alt text

Gdańsk | Srebrniki 1 Festiwal gier planszowych i uważnych spotkań. godzina 10:00–14:00

Urząd Marszałkowski, Gdańsk | Okopowa 21/27 Prelekcje, wykłady, dyskusje godzina 9:00–14:00

No alt text
No alt text

Otwarcie o kryzysie psychicznym!

No alt text

Centrum Samopomocy - Chrzan House, Gdynia | Chrzanowskiego 14/2 Targi pracy, wystawa obrazów artystów outsiderów, koncert godzina 10:00–17:00

Akademia Don Kichota, Sopot | Niepodległości 829 Wernisaż, spotkanie autorskie godzina: 17:00–19:00

No alt text
No alt text

ArtInkubator, Sopot | Goyki 3 Spektakle teatralne

Konsulat Kultury, Gdynia | Jana z Kolna 25 Prelekcje, wykłady, dyskusje godzina 10:00–16:00

No alt text
No alt text

Sala Widowiskowa Lubomira Szopińskiego, Kościerzyna | 3 Maja 9 Prelekcje, wykłady, dyskusje godzina 9:00–14:00

Odmień swoją głowę

W kryzysie psychicznym nie jesteś sam

Materiały samopomocowe
SNDE TV

Accessibility Toolbar