Działając w wykonaniu obowiązku określonego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także RODO) informuję, iż:

 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji z siedzibą w Sopocie (81-835) przy ul. Marynarzy 4.

2) Udostępnione nam dane osobowe będą przetwarzane, aby umożliwić korzystanie ze strony internetowej promującej kampanię Odmień Swoją Głowę (www.odmienswojaglowa.org) oraz wszystkich jej funkcji.

3) Strona odmienswojaglowa.org, podobnie jak większość stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies. Są to pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu  użytkownika  (komputerze, telefonie, tablecie), ale nie zmieniające jego ustawień. Zawierają one własny unikalny numer, nazwę strony internetowej, z której  pochodzą, a także czas przechowywania na urządzeniu Użytkownika. Może Pan/Pani w dowolnym momencie zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby zablokować obsługę cookies lub uzyskać informację o każdorazowym umieszczeniu ich w swoim urządzeniu. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawiona tak, aby akceptować zapis plików cookies.

4) Podanie przez Państwa danych osobowych za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na stronie jest dobrowolne, ale konieczne do skorzystania z funkcji oferowanej przez dany formularz.

5) Udostępnione nam dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Nie będą także podlegały profilowaniu, czyli zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

6) Przekazane przez Państwo dane osobowe nie będą udostępniane innych podmiotom.

7) Udostępnione nam dane osobowe będą przechowywane przez okres działania strony.

8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne.

9) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres siedziby Administratora lub mailem na adres: scop@sopot.pl Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych, w stosunku do których przesłanką są przepisy prawa. 

10) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa, w tym RODO.Accessibility Toolbar