• 17 sierpnia 2020

Pamiętasz nasz zeszłoroczny konkurs literacki? Tym razem będzie jeszcze fajniej, bo pojawiły się nowe kategorie! Tak więc, jeśli doświadczyłeś kryzysu psychicznego i chcesz podzielić się swoją historią ze światem, weź udział!

Pomorska Koalicja Na Rzecz Zdrowia Psychicznego wraz z Klubem 123 – Centrum Samopomocy w Gdyni zaprasza na Pomorski Konkurs Poetycko – Prozatorski, pt. Odmień Swoją Głowę. Konkurs adresowany jest do osób dorosłych, korzystających z ośrodków wsparcia i leczenia z obszaru zdrowia psychicznego.

Swoje prace można zgłaszać w dwóch kategoriach:

1. Nagroda jury

2. Nagroda publiczności.

Prace w pierwszej i drugiej kategorii należy wysłać e – mailem na adres: i.karolewska@otwartebramy.org.

Termin składania prac mija 11 września 2020r.

Prace w drugiej kategorii zostaną odczytane przez autorów i ocenione przez publiczność podczas finału konkursu, który odbędzie się w październiku.

Myśl przewodnia tegorocznego konkursu to Odmień Swoją Głowę, pozostawiamy ją do dowolnej interpretacji autorów. Autor może nadesłać:

· w kategorii proza – maksymalnie 3 strony, pisane czcionką 12

· w kategorii poezja – do trzech wierszy,

· w kategorii scenariusz – opis wybranej sceny na maksymalnie 3 osoby (bohaterzy), do 5 stron, zawierający wstęp, rozwinięcie i zakończenie, stanowiący zamkniętą całość. Konwencja dowolna (skecz, dramat, film, komedia, itp.).

Prace nie mogą być wcześniej publikowane. Przewidziane są nagrody rzeczowe. Data rozstrzygnięcia konkursu zostanie podana w późniejszym terminie.

Instrukcja obsługi Pomorskiego Konkursu Poetycko – Prozatorskiego pt. Odmień Swoją Głowę, regulaminem zwana:

1. Prześlij opowiadanie lub wiersze bądź scenariusz teatralny/filmowy z dowolnego gatunku literackiego. Hasło przewodnie tegorocznego konkursu to Odmień Swoją Głowę.

2. Stawiamy na pomysłowość i poziom merytoryczny.

3. Decyzje jury i publiczności są ostateczne i niepodważalne.

4. Teksty wykonane na odpłatne zlecenie, realizowane przy osobistym udziale członków jury oraz  teksty, których nie jesteś autorem – mają zakaz wstępu na konkurs!

5. Prace pisane na komputerze (format doc lub pdf) prześlij na: i.karolewska@otwartebramy.org. Podaj koniecznie swoje imię, nazwisko i numer telefonu!

6. Możesz wziąć udział w każdej kategorii! To oznacza, że w razie napadu weny możesz przesłać: jedno opowiadanie, do trzech wierszy oraz jeden scenariusz.

7. Zapamiętaj datę 11 września 2020. To ostatni dzień na nadsyłanie prac.

8. Chcesz uczestniczyć w konkursie? Oznacza to, że akceptujesz przedstawione tutaj zasady.

9. Zgłaszając pracę na konkurs, jednocześnie oświadczasz, że ty jesteś jej autorem i masz do niej pełne prawa.

10. Zgłoszenie pracy na konkurs równa się zgodzie na publikację twojej pracy na stronach internetowych prowadzonych przez gospodarza konkursu, między innymi OtwarteBramy.org, na profilu Facebook oraz w antologii pokonkursowej. Za publikację twoich prac nie otrzymasz wynagrodzenia finansowego.

11. W konkursie masz szansę zdobyć nagrodę rzeczową. Bądź czujny – Wielki Dzień nastąpi w październiku. Wtedy przekonasz się, czy zdobyłeś nagrodę.

12. Wysłanie prac, oznacza jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią Ogólnej Klauzuli Informacyjnej:

Ogólna Klauzula Informacyjna

1.Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, telefonu, adresu mailowego oraz wizerunku na potrzeby organizacji konkursu, wyłonienia zwycięzcy oraz publikacji danych autora nagrodzonej pracy na stronie internetowej www.otwartebramy.org oraz profilach Klubu 123, Odmień Swoją Głowę, na portalu społecznościowym Facebook.

2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla uczestnictwa w konkursie.

3. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji w Sopocie, ul. Marynarzy 4.

4. Dane osobowe uczestników konkursu w postaci imienia, nazwiska oraz wizerunku przetwarzane będą wyłącznie w celu organizacji konkursu oraz publikacji danych autorów nagrodzonych. Poza powyżej wskazanymi przypadkami dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, o ile nie wynikało to będzie z obowiązujących przepisów prawa.

5. W innych przypadkach przekazanie danych osobowych może nastąpić wyłącznie za zgodą uczestnika.

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla przeprowadzenia konkursu, wręczenia nagrody oraz publikacji prac konkursowych.

7. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane, ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, jest ona zawsze dobrowolna.

9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdej chwili cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Zgoda może być cofnięta w dowolny sposób, który umożliwi Administratorowi danych osobowych zapoznanie się wolą osoby, której dane dotyczą. Zgłoszenie chęci cofnięcia zgody na przetwarzanie danych należy kierować na adres: i.karolewska@otwartebramy.org.

10. Każdy, kogo dane są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż jego dane osobowe przetwarzane są z naruszeniem prawa.

Zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu 797 993 618 lub pod adresem: i.karolewska@otwartebramy.org Więcej informacji na fanpejdżu i stronie naszego klubu.

Pomorski Konkurs Poetycko – Prozatorski pt. Odmień Swoją Głowę

Leave A Comment

Fields (*) Mark are Required

Accessibility Toolbar