• 16 sierpnia 2020

Podstawową regulację odnoszącą się do spraw chorych psychicznie Polaków – ustawę z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 882) – otwiera obiecująca i godna poparcia preambuła. Państwo polskie uznaje w niej, że „zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym człowieka, a ochrona praw osób z zaburzeniami psychicznymi należy do obowiązków państwa”.

Accessibility Toolbar