Czy lateralizacja to asymetria czynnościowa ciała?

Lateralizacja to asymetria czynnościowa ciała człowieka oraz niektórych zwierząt. U ludzi najczęściej przeważa sprawność prawej strony, czyli np. praworęczność. Możliwa jest jednak również lateralizacja skrzyżowana, czyli na przykład większa sprawność lewej ręki przy jednoczesnej dominacji sprawności prawego oka nad lewym.