Czy leki antydepresyjne uzależniają?

Leki przeciwdepresyjne nie uzależniają. Jednak niektórych z nich nie można odstawić nagle, bez stopniowego zmniejszania dawki według planu odstawienia leku przygotowanego i zaleconego przez lekarza.