Czy osoby chorujące na schizofrenię mogą być aktywne zawodowo?

Prawidłowe leczenie i psychoterapia w znaczącym stopniu eliminują objawy choroby, umożliwiając aktywny udział w życiu społecznym, rodzinnych i zawodowym. Aktywność społeczna jest istotnym czynnikiem motywującym do leczenia.