• 19 sierpnia 2020

Pracodawca ma prawo skierowania pracownika na badanie lekarskie. W skierowaniu na badania pracodawca może wskazać na konieczność przeprowadzenia badań przez lekarza psychiatrę, niemniej decydujący głos należy do lekarza medycyny pracy. Zatem przełożony kieruje pracownika na ogólne badanie lekarskie, wskazując stanowisko pracownika i rodzaj występujących czynników szkodliwych dla zdrowia pracownika. Dopiero lekarz przeprowadzający badanie, w razie konieczności, może zlecić badania specjalistyczne, w tym dotyczące stanu zdrowia psychicznego, a także wyznaczyć krótszy termin następnego badania. Pracownik ma przy tym obowiązek poddać się badaniom nie tylko okresowym i kontrolnym, ale także innym zaleconym badaniom lekarskim.

Accessibility Toolbar