• 19 sierpnia 2020

Osoba cierpiąca na zaburzenie afektywne dwubiegunowe doświadcza stanów maniakalnych (brak wglądu, gonitwa myśli, halucynacje lub urojenia, rozhamowanie seksualne, podniecenie psychoruchowe, trudności w koncentracji, zawyżona samoocena, zmniejszona potrzeba snu, zmniejszenie krytycyzmu) i stanów depresyjnych (problemy z koncentracją uwagi, spadek tempa wykonywanych czynności, trudności w podejmowaniu decyzji, obniżenie nastroju, brak chęci życia, myśli samobójcze, problemy ze snem, wycofanie  z kontaktów społecznych). Epizody maniakalne i depresyjne mogą występować u danej osoby w różnym natężeniu, częściej lub rzadziej.

Accessibility Toolbar