• 19 sierpnia 2020

Terapia DDA przeznaczona jest dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA), którzy na skutek dorastania w rodzinie z problemem alkoholizmu, w dorosłym życiu borykają się z problemami emocjonalnymi oraz w relacjach międzyludzkich. Dorastanie w takich okolicznościach często pozostawia po sobie piętno na całe życie. Dorosłe Dzieci Alkoholików mogą odczuwać napięcie emocjonalne, brak wiary we własne możliwości, odczucie pustki, rozkojarzenie i silny lęk.

Accessibility Toolbar