• 19 sierpnia 2020

Za kontrolę przestrzegania praw pacjentów w szpitalu psychiatrycznym odpowiadają: rzecznicy praw pacjenta szpitala psychiatrycznego, którzy są pracownikami Biura Praw Pacjenta oraz sędziowie wizytatorzy, wyznaczeni przez prezesa właściwego sądu okręgowego.

Accessibility Toolbar