Czy Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z 1994 r. ma na celu uwrażliwienie społeczeństwa na problemy osób z zaburzeniami psychicznymi?

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego wskazuje również na sposoby prowadzenia kampanii społecznych, które mają na celu uwrażliwienie społeczeństwa na problemy osób z zaburzeniami psychicznymi.