• 19 sierpnia 2020

Ochrona zdrowia psychicznego obejmuje w szczególności: promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym; zapewnienie kompleksowej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w rodzinie i społeczeństwie;  kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi – zwłaszcza zrozumienia, tolerancji i życzliwości; przeciwdziałanie dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi.

Accessibility Toolbar