Czy zgadzasz się z twierdzeniem, że „jeśli raz zdecydujesz się na antydepresanty będziesz je musiał zażywać je przez całe życie”?

Czas trwania leczenia farmakologicznego różni się w zależności od nasilenia choroby i postępów osiąganych w terapii, jednak wiele osób nie musi zażywać leków do końca życia. Między innymi dlatego psychoterapia jest zalecana jako leczenie równoległe, wraz z lekami: osoby w depresji uczą się nowych i zdrowych sposobów radzenia sobie, w celu wyeliminowania konieczności stałego leczenia farmakologicznego.