• 19 sierpnia 2020

Dane epidemiologiczne WHO wskazują na liczbę 2% dzieci z objawami depresji w szkole podstawowej i 4–8% w grupie wiekowej 13–18 lat. Warto zaznaczyć, że istnieje między danymi WHO, a innymi badaniami.

Accessibility Toolbar