• Potrzeba aktywności, włączenia się w działanie, relacje, itp., bycie wśród ludzi
  • Ciekawość i otwartość na świat, innych ludzi, siebie
  • Wyrażanie swoich uczuć, myśli, dzielenie się z innymi
  • Zatrzymywanie swoich uczuć, myśli dla siebie
  • Pomaganie innym i przyjmowanie pomocy. Dawanie oparcia i okazywanie bezradności. Szukanie pomocy, kiedy masz taką potrzebę
  • Oddanie się pasji, pracy, innym – zaangażowanie
  • Relaks, odpoczynek, oderwanie się od bieżących spraw, działań
  • Dbanie z kondycję, swoje ciało
  • Podział czasu na obowiązki i przyjemność. Spełnianie i podejmowanie obowiązków. Sprawianie sobie przyjemności, dbanie o siebie
  • Podejmowanie różnych ról społecznych: osobistych, rodzinnych, zawodowych
  • Stawianie celów, realizacja ich, przyjmowanie, gotowość na porażki i sukcesy


Accessibility Toolbar