Recepta na zdrowie (psychiczne)

 • Potrzeba aktywności, włączenia się w działanie, relacje, itp., bycie wśród ludzi
 • Ciekawość i otwartość na świat, innych ludzi, siebie
 • Wyrażanie swoich uczuć, myśli, dzielenie się z innymi
 • Zatrzymywanie swoich uczuć, myśli dla siebie
 • Pomaganie innym i przyjmowanie pomocy. Dawanie oparcia i okazywanie bezradności. Szukanie pomocy, kiedy masz taką potrzebę
 • Oddanie się pasji, pracy, innym – zaangażowanie
 • Relaks, odpoczynek, oderwanie się od bieżących spraw, działań
 • Dbanie z kondycję, swoje ciało
 • Podział czasu na obowiązki i przyjemność. Spełnianie i podejmowanie obowiązków. Sprawianie sobie przyjemności, dbanie o siebie
 • Podejmowanie różnych ról społecznych: osobistych, rodzinnych, zawodowych
 • Stawianie celów, realizacja ich, przyjmowanie, gotowość na porażki i sukcesy


 • Używki? Z umiarem… ale jak to zrobić? Po co w ogóle używki?
 • Poczucie humoru, dystans do siebie, świata, refleksja, myślenie
 • Nawiązywanie i utrzymywanie bliskich relacji, ale też kończenie czy zrywanie relacji nie odpowiadających nam, „toksycznych”
 • Otwartość, jasność, czytelność własnych granic – tych wobec innych, zewnętrznych, jak i tych dla siebie, wewnętrznych
 • Czułość i troskliwość wobec innych i siebie
 • Podejmowanie działań altruistycznych, nie dla siebie, sławy, zysku
 • Potrzeba odosobnienia, wyciszenia, spokoju.

Pamiętajmy!


Proporcje te nie są sztywne, ustalone raz na zawsze. Raczej płynne, zmienne. Zależą zarówno od nas, naszych oczekiwań, potrzeb i możliwości, ale też od innych ludzi, świata, okoliczności…


A JAKA jest TWOJA recepta?

  recepta na zdrowie