• 2 września 2020

15 września (wtorek) w godzinach 18:30 – 20:00 zapraszamy Was do uczestnictwa w webinarze zatytułowanym „Melancholia i szaleństwo – obraz w kulturze, a rzeczywistość życia osób w kryzysie psychicznym”, który poprowadzi mgr Marta Łyzińska – absolwentka psychologii na Uniwersytecie Gdańskim w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Z analiz opartych na oficjalnych danych statystycznych służby zdrowia i służb ratowniczych wynika, że różnego rodzaju kryzysów psychicznych doświadcza w toku swojego życia co najmniej 25% polskiego społeczeństwa. Rzeczywista skala tego typu problemów może być znacznie większa, niż wskazują przytoczone dane. Dotyczą one bowiem jedynie osób, które skorzystały z profesjonalnej pomocy i zostały oficjalnie zarejestrowane w systemie ochrony zdrowia.

Jednocześnie pierwsze wzmianki dotyczące tego, co dziś kojarzymy z profesjonalnie sklasyfikowanymi zaburzeniami psychicznymi, odnajdujemy już w Starym Testamencie, zaś zmianami nastroju pod postacią „melancholii” zajmowali się już starożytni. W świecie współczesnym obrazy i stany osób w kryzysach psychicznych stanowią inspirację dla malarzy, pisarzy, muzyków i twórców filmowych.

W trakcie webinarium prześledzimy historię „melancholii i szaleństwa” w kulturze. Przyjrzymy się również współczesnym obrazom przedstawiającym postacie zmagającymi się z emocjonalnymi trudnościami. Zastanowimy się czy owe obrazy odzwierciedlają rzeczywistość cierpiących osób, bądź czy też mogą przyczyniać się do zmiany świadomości społeczeństwa w zakresie zdrowia psychicznego.

Spotkanie w formie mini-wykładu połączonego z dyskusją i wymianą spostrzeżeń.

Na spotkaniu m.in.:
– definicja i rozwój pojęcia „melancholia”,
– szeroko rozumiane pojęcie „kryzysu psychicznego”,
– dzieła filmowe i literackie dotykające tematu zaburzeń psychicznych i emocjonalnych,
– szanse i zagrożenia – wpływ kultury na postrzeganie problematyki zdrowia psychicznego,
– jak pracować z wykorzystaniem obrazów filmowych np. z nastolatkami,
– jak wygląda rzeczywistość osób cierpiących na zaburzenia psychiczne i czy pokrywa się z wykreowanym kulturowo obrazem,
– jaką pomoc możemy zaproponować cierpiącym osobom,
– efekt Wertera i inne pojęcia, gdzie świat literacki przenika się ze światem zaburzeń psychicznych,
– swobodna rozmowa i wymiana uczestników.

Zarezerwuj miejsce tutaj:
https://evenea.pl/pl/wydarzenie/861625-3

_______

mgr Marta Łyzińska – absolwentka psychologii na Uniwersytecie Gdańskim w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Zawodowo związana m.in. z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Gdyni, gdzie udziela pomocy psychologicznej osobom w sytuacji kryzysu emocjonalnego. Stanowi również część zespołu terapeutycznego KONTUR, działającego na terenie Gdyni.

Melancholia i szaleństwo – obraz w kulturze, a rzeczywistość życia osób w kryzysie psychicznym

Leave A Comment

Fields (*) Mark are Required

Accessibility Toolbar